Rộn ràng buổi sáng khai trương tại SR3 – Bếp Việt Bắc Ninh

Ngày 9.12.2017 Bếp Việt chính thức khai trương thêm cơ sở mới SR 3 tại 111 – Nguyễn Cao – Ninh xá – Bắc Ninh

Trong hình ảnh có thể có: 1 người, hoa, thực vật và ngoài trời

Đội ngũ nhân viên của bếp việt tại SR 3 – 111 – Nguyễn Cao – Ninh xá – Bắc Ninh.

Trong hình ảnh có thể có: 9 người, bao gồm Bếp Việt, mọi người đang cười

Đội ngũ nhân viên nữ tại 3SR của Bếp Việt tại Thành phố Bắc ninh

Trong hình ảnh có thể có: 6 người, bao gồm Bếp Việt, mọi người đang cười, mọi người đang đứng

Tin Liên Quan